Algemene voorwaarden

Casper de Graaff Music Productions Piano en keyboard lessen en cursussen

Algemene voorwaarden downloaden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle les en cursus activiteiten die vanuit “Casper de Graaff Music Productions” en Pianospelenhaarlem.nl worden georganiseerd.

Inschrijving

Inschrijving voor de lessen dient te gebeuren middels een volledig ingevuld contractformulier. Minderjarige cursisten kunnen zich alleen inschrijven met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, die daarmee bindend is.

Lesvormen

Er is mogelijkheid van individuele Duo of groepslessen.
Groepslessen kunnen alleen doorgaan indien zich er voldoende leerlingen van eenzelfde niveau en leeftijdsgroep aanmelden. Indien een groepsles niet door kan gaan krijgt u daarover bericht en heeft u de mogelijkheid een andere lesvorm te kiezen

Inschrijving en opzegging

Een inschrijving geldt voor het hele lopende seizoen. Tussentijdse inschrijving is mogelijk, uiteraard indien er plaats is. Het lesrooster wordt aan het begin van het cursusjaar na overleg met leerlingen en ouders gemaakt.

Betaling

Voor de betaling van het lesgeld is er keuze uit: betaling ineens, betaling in drie termijnen of betaling in 10 maandelijkse termijnen. Betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum middels een bank overboeking of bij termijn- of maand betaling middels een door de cursist zelf geactiveerde automatische afschrijving. Bij uitblijven van de betaling behoudt de docent het recht de lessen stop te zetten; de vordering op het openstaande bedrag blijft bestaan. Administratiekosten eerste aanmaning €10,-. Alle verdere kosten die gemaakt moeten worden bij uitblijvende betaling zijn voor rekening van de cursist.

Cursusjaar

Het cursusjaar bevat 36 lesweken (18 lesweken voor de leerlingen 1 x in de twee weken). Daardoor kan er soms in het schooljaar een les uitvallen. De planning van deze uitval kan te maken met de concertpraktijk van de docent. U wordt hierover altijd tijdig geïnformeerd

Absentie van de docent

In geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid (of andere dringende geldige reden) van de docent korter dan 3 aaneengesloten weken wordt geen lesgeld gerestitueerd.
In geval van langer durende ziekte/ arbeidsongeschiktheid van de docent wordt een invaldocent gezocht, die tijdelijk de lessen waarneemt.

Mocht er toch een langere periode van lesuitval zijn dan wordt aan het eind van het seizoen het aantal lesweken minder dan 32 (36 minus de eerste vier ziekteweken) op de nota in mindering gebracht.

Ziekte van de leerling

In geval van ziekte van de leerling korter dan vier aaneengesloten lesweken, word geen lesgeld gerestitueerd. Duurt de ziekte van de leerling langer dan vier aaneengesloten weken dan wordt het lesgeld gerestitueerd vanaf de vijfde lesweek van de ziekte.

Verhindering van de docent

Bij verhindering van de docent behoudt deze het recht, in overleg, een inhaalles te plannen op een ander tijdstip als de gebruikelijke lestijd. Bij verhindering van de cursist is de docent niet verplicht een inhaalles te plannen. Er is in dat geval ook geen recht op verrekening van het lesgeld

Casper de Graaff Music Productions
Handelsregister KvK nummer 37150040

Casper de Graaff

Maak kennis met piano docent Casper de Graaff. Keyboard of piano leren spelen met uniek lesmateriaal.

Meer informatie

Les ervaringen

Angelique: "Mijn dochter heeft het super naar haar zin"

Wouter: "Binnen één jaar heb ik enorm veel geleerd van Casper. Naast muziek nummers van verschillende genres leren spelen legt Casper duidelijk uit welke akkoorden in het nummer worden gebruikt en wat de samenhang hiervan is. Door uit te leggen wat de achtergrond is van de opbouw van akkoorden begrijp ik beter hoe de melodie tot stand is gekomen en geeft dit mij vervolgens de mogelijkheid om zelf nummers te kunnen maken en bij een bestaand nummer te improviseren. "

Egbert: "Fantastisch hoe Casper mij jazz heeft leren spelen!"